VTS On-the-Job Instructor -kurs

Målsättningen med VTS On-the-Job Instructor Course -kursen är att stödja VTS-centraler och VTS-instruktörer i att anordna inlärning i arbete-kurser. Dessutom ska kursen vara till nytta då man vill utveckla och komplettera skolningsmaterial i sådana fall då kvaliteten och effektiviteten av skolningen skulle bli bättre och fullt möte de mål som ställs i IALA-rekommendation V-103/4.

VTS On-the-Job Instructor Course -kursen innehåller ett antal övningar och uppgifter som deltagarna utför. På så sätt garanterar man att instruktörerna för inlärning i arbete innehar tillräcklig yrkeskunnighet och yrkesmässigt självförtroende. Efter att ha avlagt kursen godkänt har inlärning i arbete instruktören grundläggande kunskaper om de handledningsmetoder som är typiska för inlärning i arbete samt han/hon kan tillämpa dem i praktiken.

Intresserad?

Ta kontakt!