Radarkurs för båtförare

En radare är bra att ha när dimman har kommit, ännu bättre är det att kunna använda den. I simulatormiljö är det tryggt att öva radarkörning även i 20 knop.
Målsättningen med kursen är att deltagarna lär sig grunderna för användningen av radar vid navigation, positionsbestämning och för förhindrande av kollision. Man lär sig följa de sjövägsregler som är ikraft vid nedsatt sikt. Målsättningen uppnås genom övningar i simulatorn under varierande väderleksförhållanden.

 

Intresserad?

Ta kontakt!