Training Needs Analysis

Training Needs Analysis (TNA) är en genomgång av de skolningsbehov som befälet på era fartyg har. Den utgör en uppskattning av ert befäls färdigheter och kunskaper samt av hur dessa kan utvecklas på ett effektivt sätt.

Metoder som kan användas i att identifiera ert befäls skolningsbehov innefattar t.ex. följande:
  • Analys av de nuvarande regler och regelverk, säkerhetsledningssystemet och planering av hur identifiera vilka kunskaper som behövs
  • Frågeformulär – på papper eller online
  • Intervjuer på tu man hand
  • Befälets självevaluering
  • Förmannens evaluering
TNA:s resultat är en skolningsplan som baserar sig på undersökning och har anknytning till organisationens och individens målsättningar.

Training Needs Analysis

Intresserad?

Ta kontakt!