Training Course for Simulator Instructors

Training Course for Simulator Instructors, simulatorinstruktörsutbildning, är en kurs avsedd att bistå i arrangerandet av utbildning som motsvarar kompetensstandarder i enlighet med STCW. Kursen är även till nytta då man anordnar fördjupade utbildningar samt utbildningar som utnyttjar simulationsanordningar.

På kursen behandlas bl.a. hur effektiv simulatorutbildning planeras, arrangeras och genomförs inklusive briefing, övervakning och debriefing. Kursdeltagarna utnyttjar sina kunskaper och färdigheter på sina respektive arbetsplatser.

Intresserad?

Ta kontakt!