Training Course for Instructors

Målsättningen av kursen Training Course for Instructors är att underlätta arrangerandet av utbildningar i enlighet med kompetensstandarder i STCW-konventionen samt att ge ett starkt underlag för anordnandet av andra utbildningar. Instruktörutbildningen erbjuder en nyttig introduktion till hur man undervisar för personer med enbart lite erfarenhet av att undervisa. Deltagarna bör dock inneha nödvändiga tekniska kunskaper samt vara insatta i de ämnen som de undervisar.

Training Course for Instructors-kursen innefattar t.ex. hur man planerar och förbereder effektiv undervisning och handledning. Deltagarna lär sig att välja lämpliga undervisningsmetoder och -material samt att utvärdera undervisnings- och inlärningsprocesser.

Intresserad?

Ta kontakt!