STICS

Har gyrokompassen krånglat till eller tekniken strejkat? Vad är er värsta tekniska mardröm? Var förberedd och låt Aboa Mare skräddarsy en STICS-utbildning för ert företag. STICS-kursen (Simulator Training in Critical Situations) är avsedd för erfaret sjöbefäl och för personer som har ansvarsfulla uppgifter med hänsyn till navigation, t.ex. för lotsar.

Deltagarna som har avlagt STICS-kursen känner igen och har kontroll över olika fel i navigationsutrustningen på kommandobryggan. Målsättningen med kursen är också att inverka på deltagarnas attityder och minska på överdriven tillit till navigationsanordningar. Deltagarna är även beredda för man-over-board-situationer och säker då de använder checklistor som används i nödsituationer samt känner igen en god fråga/svar omgivning på kommandobryggan.

STICS

Intresserad?

Ta kontakt!