SSO

SSO-kursen (Ship Security Officer) är avsedd för personer som vill veta mera om sin nuvarande maritim säkerhetsområde eller som vill övergå till maritim säkerhet som sjöfartsskyddsansvariga på fartyg (SSO). Kursen motsvarar ISPS-kodens krav (A/2.1.6 och A/12). Teman som behandlas på kursen innefattar särskilt de uppgifter och ansvar som har med fartygets säkerhet att göra, implementering och upprätthållandet av fartygets säkerhetsplan och samarbete med Company Security Officer (CSO) och med Port Facility Security Officers (PFSOs).

Efter att ha avlagt kursen, övningarna och examinationen godkänt borde deltagarna vara beredda att åta sig uppgifter och ansvar som SSO i enlighet med vad som fastställs i ISPS-koden, A/12.2.

Intresserad?

Ta kontakt!