SAR/OSC Training Day

De kurser som handlar om koordinering av SAR-operationer äger rum i simulatormiljö och har utvecklats som resultat av ett långvarigt samarbete mellan Aboa Mare och Sjöbevakningen.

På en SAR/OCS Training Day kursdeltagarna övar fallstudier i simulatorn. Myndigheterna är starkt involverade i dessa övningar, vilket naturligtvis bidrar till verklighetskänslan. VTS-operatörer och MRCC-operatörer från Sjöbevakningen är inblandade i övningarna. Kursen erbjuder deltagarna även med grundläggande kunskaper om helikopterhjälp i samband med SAR-operationer. Under SAR/OSC-dagen använder rederierna sina egna befäl- och besättningsteam i enlighets med instruktionerna i deras egen säkerhetsmanual.

Intresserad?

Ta kontakt!