Förnyande av behörighetsbrev

Förnyande av behörighetsbrev

Om ditt behörighetsbrev har gått ut, Aboa Mare arrangerar följande moduler som stödjer förnyandet av däckbefälets behörighetsbrev:

  1. av Aboa Mare specificerad specialutbildning
  2. Hälso- och sjukvårdskurs för däck- och maskinbefäl / Hälso- och sjukvårdskurs för fartygsbefäl ink. fartygsapotek (STCW A-VI/4-1 och STCW A-VI/4-2)

Du behöver också gå Advanced fire fighting-kursen (STCW A-VI/3) som arrangeras t.ex. av Meriturva.

Om ditt behörighetsbrev är fortfarande giltigt behöver du avlägga endast sjukvårds- och brandmodulerna.

Kompetensbevis

Ett behörighetsbrev som överensstämmer med STCW-konventionen och som en behörig myndighet i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) utfärdat till en medborgare i en EES-stat ska erkännas. Traficom (Transport- och kommunikationsverket) utfärdar på skriftlig ansökan ett kompetensbevis som bekräftelse på att det erkänner behörighetsbrevet. Aboa Mare erbjuder sökanden möjlighet att bevisa sin kännedom om finsk sjöfartslagstiftning på befälsnivå (befäl, överstyrman, maskinchef och första maskinchef).

Intresserad?

Ta kontakt!