MRM

Den mänskliga faktorn medverkar i de flesta sjöfartsolyckor. Brist på grupparbete, bristfällig kommunikation, felaktiga attityder och farliga företagskulturer samt stress och trötthet gör sjöfarten mindre säker. MRM-kursen (Maritime Resource Management) riktar sig in på att tillförsäkra att sund resursledningspraxis står som grund för daglig verksamhet. De teman som behandlas innefattar t.ex. följande:
  • att man erkänner betydelsen av förenlig bra ledarskap och grupparbete
  • villighet att ändra beteendet i positiv riktning
  • medvetenhet om hur viktig gemensam lednings-relaterad terminologi är
  • MRM-kursen är avsedd för befäl, maskinmästare, lotsar och landbaserad personal. MRM-skolningen strävar till att utveckla sjöfararnas kunskaper, färdigheter och yrkesmässiga standarder samt till att öka tillfredsställelsen i arbetet.

Intresserad?

Ta kontakt!