Lotsprov

Linjelotsbrev

Linjelotsbrev (Pilotage Exemption Certificates, PECs) beviljas för specifika farleder och vissa fartyg. Provet kan göras vid Aboa Mare och det består av ett skriftligt prov, ett täckritningsprov och ett simulatortest.

 

Styrsedel för lots

Styrsedlar för lotsar beviljas för specifika farleder. Provet kan göras vid Aboa Mare och det består av ett skriftligt prov, ett täckritningsprov och ett simulatortest.

 

Dispens

Trafiksäkerhetsverket kan på ansökan bevilja ett fartygs eller en fartygs- eller bogserenhets befälhavare eller styrman fartygsspecifik dispens från skyldigheten att anlita lots för fartyget, om fartygets bruttodräktighet är maximalt 3 700. Dispens kan även beviljas befälhavare eller styrman för isbrytare oavsett fartygets storlek. Provet kan göras vid Aboa Mare och det består av ett skriftligt prov och ett simulatortest.

 

Priser

Skriftligt prov 660 € + moms

Täckritningsprov 60 € + moms / karta

Simulatorprov, 4 timmar 1720 € + moms, 6 timmar 2280 € + moms

 + administrationsavgift 100 € + moms

Pilotage Training Course

En del av övningsresorna kan ersättas med övning i simulatorn. Av de övningsresor som krävs för linjelotsbrev kan 50 % ersättas med en tre dagars övningskurs. Den Pilotage Training Course-kurs som varar fem dagar kan användas för att ersätta en tredjedel av den krävda navigationserfarenheten, och övningsresor för dispens ersätts med övning i simulatorn.

Intresserad?

Ta kontakt!