Hälso- och sjukvårdskurs för däck- och maskinbefäl (STCW A-VI/4-1)

Målsättningen av Hälso- och sjukvårdskursen för däck- och maskinbefäl är att kursdeltagarna innehar grundläggande kunskaper och färdigheter att ge första hjälpen vid händelse av sjukdomsfall eller olyckshändelse av olika slag ombord på ett fartyg. Ytterligare är kursdeltagarna bekanta med innehållet i fartygsapoteket, användning av läkemedel, rådfrågning av läkare och MFAG (Medical First Aid Guide for use in Accidents Involving Dangerous Goods) så att det till valda delar kan använda sjukvårdsutrustning och läkemedel ombord på fartyg. Uppmärksamhet fästs även vid befrämjandet av den egna hälsan och förebyggandet av olycksfall.

Hälso- och sjukvårdskursen för däck och maskinbefäl innehåller teori och praktiska övningar. Förutom första hjälpen vid de vanligaste sjukdomsfallen och olyckshändelserna inkluderar kursinnehållet undersökning av insjuknad eller skadad och beskrivning av situationen samt behovet av hjälp, hygien, aseptik och förebyggande av smittospridning, basal återupplivning och användning av defibrillator, första hjälpen vid spinalskada, skador av värme och kyla, frakturer och förgiftningar.
Medical First Aid STCW 4-1
Inga lediga platser
-
Åbo
finska på finska
600,00 € (+ moms 24%)
Medical First Aid STCW 4-1
-
Åbo
finska på finska
600,00 € (+ moms 24%)