Hälso- och sjukvårdskurs för fartygsbefäl ink. fartygsapotek (STCW A-VI/4-2)

Målsättningen av kursen är att kursdeltagarna innehar grundläggande kunskaper och färdigheter att ge första hjälpen vid händelse av sjukdomsfall eller olyckshändelse av olika slag ombord på ett fartyg. Ytterligare är kursdeltagarna bekanta med innehållet i fartygsapoteket, principer för användning av läkemedel, rådfrågning av läkare och MFAG (Medical First Aid Guide for use in Accidents Involving Dangerous Goods) så att de enligt läkarrådgivning kan använda sjukvårdsutrustningen och läkemedlen ombord på fartyg. Kursdeltagarna kan ombord på fartyg upprätthålla fartygsapotek, dokumentation och sjukjournal enligt rådande bestämmelser. Uppmärksamhet fästs även vid befrämjandet av den egna hälsan och förebyggandet av olycksfall.

Vidare är målsättningen att kursdeltagaren känner till de vanligaste akuta symptomen på sjukdom eller skada som förutsätter vård, kan undersöka den insjuknade eller skadade personen ombord på fartyget och kan beskriva situationen och rådfråga läkare. Kursdeltagaren kan förverkliga de erhållna råden gällande sjukvården ombord på fartyget, kan använda läkemedlen och sjukvårdsutrustningen i fartygsapoteket, kan fungera aseptiskt och kan utföra de nödvändiga vårdåtgärderna ombord på fartyget.
Medical Care STCW 4-2 (Refresher)
-
Åbo
engelska på engelska
660,00 € (+ moms 24%)
Medical Care STCW 4-2 (Refresher)
-
Åbo
svenska på svenska
660,00 € (+ moms 24%)
Medical Care STCW 4-2 (Refresher)
Inga lediga platser
-
Åbo
finska på finska
660,00 € (+ moms 24%)
Medical Care STCW 4-2 (Refresher)
-
Åbo
finska på finska
660,00 € (+ moms 24%)
Medical Care STCW 4-2 (Refresher)
-
Åbo
finska på finska
660,00 € (+ moms 24%)
Medical Care STCW 4-2 (Refresher)
-
Åbo
svenska på svenska
660,00 € (+ moms 24%)
Medical Care STCW 4-2 (Refresher)
-
Åbo
finska på finska
660,00 € (+ moms 24%)
Medical Care STCW 4-2 (Refresher)
-
Åbo
finska på finska
660,00 € (+ moms 24%)