Förare

Som förare kan du jobba på mindre farkoster inomskärs eller på insjöarna. Den här kursen är intressant även för fritidsbåtsförare för sin mångsidighet. Under kursen lär man sig navigation, använda radar, maskinteknik och man får behörigt att använda VHF samt att ge första hjälpen. Under kursen besöker vi även sjösäkerhetscentret Meriturva i Lojo för sjösäkerhetsövningar. Kursen består av 22 närstudiedagar. I huvudsak sker det under veckoslut. Undervisning sker även en gång i Åbo och en dag i Lojo. 

Förartbildingen är en delexamen av grundexamen i sjöfart (examensdel Förare), och ger den teoretiska kunskap som krävs för att få förarbrev. Därutöver behöver man ha 90 dagar sjöpraktik.

Information om behörighetsbrev för förare finns på Traficoms sida: https://www.traficom.fi/sv/transport/sjofart/sjofartsbehorigheter

Kursspråket är svenska.

Kursprogrammet publiceras senare. Kursarrangör är yrkesinstitut Axxell.

Ytterligare information om utbildningen fås av: jerker.hagstrom(a)axxell.fi

Anmäl dig till utbildningen i Vasa här.

Förare
-
Vasa
svenska på svenska
0,00 € (inkl. moms 0%)