Inrikesskeppare

Som inrikesskeppare kan du jobba som befälhavare på fartyg inom Finlands gränser. Du kan jobba på passagerarfartyg, lastfartyg, bogserbåtar eller kanske du vill jobba som lotskutterförare. Under kursen lär man sig navigation, använda radar, fartygsmaskinteknik och man får behörigt att använda VHF samt första hjälpen. Under kursen besöker vi även sjösäkerhetscentret Meriturva i Lojo för sjösäkerhetsövningar. Kursen består av 29 närstudiedagar. I huvudsak sker kursen under veckoslut men även under några fredagar. Även sjösäkerhets- och brandutbildningen på Meriturva sker under två vardagar. 

Inrikesskepparutbildningen och det behörighetsbrev som beviljas på basis av denna, berättigar innehavaren till att fungera som befälhavare

  • på lastfartyg i inrikes fart med en bruttodräktighet under 500
  • på passagerarfartyg i inrikes fart med en bruttodräktighet under 300 i fartområdena I och II.

Utbildningen är en delexamen av grundexamen i sjöfart (examensdel Skeppare i inrikestrafik). För behörighetsbrevet behöver man utöver kursen 240 dagar sjöpraktik.

Information om behörighetsbrev för skeppare i inrikes fart finns på Traficoms sida: https://www.traficom.fi/sv/transport/sjofart/sjofartsbehorigheter

Ytterligare information om utbildningen fås av: jerker.hagstrom(a)axxell.fi

Anmäl dig till kurserna här

Skeppare i inrikes fart
-
Åbo
finska på finska
0,00 € (inkl. moms 0%)
Skeppare i inrikes fart
-
Dickursby, Vanda
finska på finska
0,00 € (inkl. moms 0%)
Skeppare i inrikes fart
-
Åbo
svenska på svenska
0,00 € (inkl. moms 0%)