Maskinchefs utbildning under 3000 kW (AIII/3)

Maskinchefs utbildning under 3000 kW (AIII/3), Maskinchefsbrevet ger rätt att vara maskinchef på fartyg med en maskineffekt under 3 000 kW.

https://www.trafi.fi/sv/sjofart/behorigheter/behorighetsbrev/maskinbefal

Intresserad?

Ta kontakt!