Maskinskötare

Som maskinskötare kan du börja din yrkesbana som maskinchef på mindre passagerarfartyg, lastfartyg eller bogserbåtar. Om du kör brandbåt så behöver du troligtvis maskinskötarbrev på grund av den stora maskineffekten. Det är bra att ha en kombination av inrikeskeppare- samt maskinskötarbehörighet. Under kursen lär man sig fartygsmaskinteknik, service och underhåll, elteknik och första hjälpen. Under kursen besöker vi även sjösäkerhetscentret Meriturva i Lojo för sjösäkerhetsövningar.          

I huvudsak sker kursen under veckoslut men även under några fredagar. Sjösäkerhets- och brandutbildningen på Meriturva sker under två vardagar. Sammanlagt är det 11 tillfällen och 26 närstudiedagar.


Maskinskötarexamen och det behörighetsbrev som beviljas på basis av denna berättigar innehavaren till att i inrikestrafik fungera som maskinchef på fartyg vars maskineffekt är mindre än 750 kW. Utbildningen är en delexamen av grundexamen i sjöfart (examensdel Maskinskötare). För behörighetsbrevet behöver man utöver kursen 240 dagar sjöpraktik. På Traficoms sidor finns information om behörighetsbrev för maskinskötare: https://www.traficom.fi/sv/transport/sjofart/sjofartsbehorigheterhttps://www.traficom.fi/sv/transport/sjofart/sjofartsbehorigheter

Ytterligare information om utbildningen fås av: jerker.hagstrom(a)axxell.fi

Maskinskötare
-
Pargas
finska på finska
0,00 € (inkl. moms 0%)
Maskinskötare
-
Dickursby, Vanda
finska på finska
0,00 € (inkl. moms 0%)