IBS

IBS-kurs (Operational use of Integrated Bridge Systems) erbjuder allmän skolning i användning av IBS och INS. IBS-kursen är avsedd för vaktbefäl på fartyg som har dylik utrustning. Den primära målsättningen med kursen är att förbättra säkerhet samt skydda naturen.

Efter att ha avlagt kursen, deltagaren

  • förstår IBS- eller INS-typs system samt deras fördelar och begränsningar
  • förstår vikten av bryggprocedurerna då man använder dylika system i normala, onormala och nödsituationer
  • förstår den beslutsprocess som bör tillämpas då dessa system används samt inser att det kan förekomma fel som beror på den mänskliga faktorn
  • visar att han/hon behärskar övervakningen och användningen av IBS eller INS i bryggsimulatorn i normala, onormala och nödsituationer
  • införlivar sig den inskolning som gör honom/henne förtrogen med verkliga IBS- och INS-anläggningar

Intresserad?

Ta kontakt!