GOC

Allmänt intyg för radiooperatör GOC (General Operator’s Certificate) är den högsta radiobehörigheten. Den är avsedd för personer som handhar radiotrafik på ett SOLAS-fartyg i yrkessjöfart på världens alla GMDSS-havsområden.

Målsättningen med kursen är att ge teoretisk kunskap och praktiska färdigheter för att kunna sköta sjöradiotrafiken på en fartygsradiostation utrustad med radioapparatur enligt GMDSS-systemet.

Kursinnehållet omfattar t.ex. följande:
  • SAR-föreläsningar
  • nöd-, säkerhets-, och rutintrafikövningar
  • praktiska radiotrafikövningar med GMDSS-fartygsradiostationer och -simulatorer.
  • föreläsningar och övningar angående service och underhåll av en fartygsradiostation

Intresserad?

Ta kontakt!