Första hjälp (STCW A-VI/1-3)

Första hjälp är en grundläggande kurs i första hjälp för alla som jobbar eller som har för avsikt att jobba till sjöss (oberoende av arbetsuppgift).

Målsättningen är att kursdeltagarna innehar grundläggande kunskaper och färdigheter att ge första hjälpen vid händelse av sjukdomsfall eller olyckshändelse av olika slag ombord på ett fartyg. Uppmärksamhet fästs även vid befrämjandet av den egna hälsan och förebyggandet av olycksfall.

Kursen innehåller teori och praktiska övningar. Kursen innefattar allmänna principer för första hjälpen med tyngdpunkt på fartyget som verksamhetsmiljö. Ytterligare lär sig deltagarna grunderna i den livräddande första hjälpen samt de fortsatta första hjälpen åtgärderna vid plötsliga sjukdomsfall eller olyckshändelser.

Intresserad?

Ta kontakt!