ECOTRAIN

Målsättningen med ECOTRAIN-kursen är att göra kursdeltagarna förtrogna med IMO-regulationer gällande energieffektiva fartygsoperationer. Uppmärksamhet fästs även vid faktorer relaterade med designen av fartyget och maskinerierna. På ECOTRAIN-kursen får kursdeltagarna lära sig om energieffektiva driftsätt och hjälputrustning och de omfattande övningarna på Aboa Mare simulatorcenter erbjuder deltagarna praktiska kunskaper i energieffektiv fartygsdrift.

Intresserad?

Ta kontakt!