ECDIS

Allmänna ECDIS-kurser

Aboa Mare erbjuder ECDIS-skolning (Electronic Chart Display Information System) med flera olika ECDIS-system. Varja ECDIS-system har sitt eget ECDIS-klassrum och utrustning på simulatorbryggorna. De allmänna ECDIS-kurserna är avsedda både för dem som skaffar sig behörighet att arbeta som vaktchef och för sjöbefäl med erfarenhet samt för andra med ansvarsfulla navigationsuppgifter, t.ex. lotsar.

Kursdeltagarna som har avlagt en allmän ECDIS-kurs kan använda ECDIS då han/hon håller vakt, använda ECDIS-utrustning, använda anordningarnas navigationsfunktioner, välja och uppskatta betydelsefull information och vidta erforderliga åtgärder.

Typspecifika ECDIS-kurser

Aboa Mare arrangerar typspecifika ECDIS-kurser för följande system: Consilium, Furuno, SAM electronincs, Sperry och Transas ECDIS. Av deltagarna krävs att de har fått introduktionsskolning i användning av ifrågavarande system ombord på fartyg. För dem som har flera olika ECDIS-system på sina fartyg kan Aboa Mare erbjuda tjänster som enda kontaktpunkt då man vill arrangera inskolning för nyanställda.

ECDIS

Intresserad?

Ta kontakt!