DP Simulator -kurssi

DP Simulator Course-kursen erbjuder skolning i Dynamic Positioning och följer den kursplan som Nautical Institute rekommenderar. Kaptener, nautiskt befäl och andra som handhar vakt på kommandobryggan eller annanstans på fartyget får praktisk övning vid DP-kontrollkonsolen. Nautical Institute har ackrediterat Aboa Mare Training Centre, och kursen genomförs med Navis Dynamic Positioning System.

Deltagarna som avlägger kursen framgångsrikt bör ha en ingående kunskaper i DP-operationernas praktiska synpunkter. De bör kunna planera och genomföra vilka som helst DP-funktioner inklusive riskbedömning, beredskapsplaner och uppskattning av fartygets duglighet. Deltagarna bör kunna sätta igång operationer med hänsyn till sjömanskap och operativa krav. De bör också kunna reagera på ett rätt sätt på omständigheter som kunde leda till ett mycket allvarligt fel eller i sig själva utgöra ett dylikt fel.

DP Simulator Course

Intresserad?

Ta kontakt!