DP Induction -kurs

DP Induction Course-kursen erbjuder skolning i Dynamic Positioning och följer den kursplan som Nautical Institute rekommenderar. Kaptener, nautiskt befäl och andra som handhar vakt på kommandobryggan eller annanstans på fartyget får praktisk övning vid DP-kontrollkonsolen. Nautical Institute har ackrediterat Aboa Mare Training Centre, och kursen genomförs med Navis Dynamic Positioning System. 
De som kompletterat DP Induction Course-kursen innehar kunskaper i DP:s funktionsprinciper. De vet hur starta ett DP-system och förstår funktionen av tillhörande utrustning, t.ex. positionsbestämningsanordningar. Deltagarna bör kunna känna igen olika larm, varningar och informationsmeddelanden samt kunna besvara dem. Deltagarna borde också kunna relatera DP-uppsättningen till fartygets system, t.ex. elsystemet, manövreringssystemet, tillgängliga positionsbestämningssystem och arbetets art. Deltagarna bör också kunna se sambandet mellan DP-operationerna och de gällande miljöförhållandena, t.ex. vind, sjögång, strömningar och fartygets rörelse. 
DP Induction Course

Intresserad?

Ta kontakt!