Crisis Management and Human Behaviour (STCW A-V/2.4)

Crisis Management and Human Behaviour kursen är avsedd för sjökaptener, befäl och annan personal som enligt bemanningsförteckningen har som uppgift att hjälpa passagerare i nödsituationer och för maskinchefer, första maskinmästare och andra som ansvarar för passagerarnas säkerhet i nödsituationer ombord på roro-passagerarfartyg och på andra passagerarfartyg.
Efter att ha avlagt kursen, övningarna och examinationen godkänt borde deltagarna ha tillräckliga praktiska och teoretiska kunskaper att hålla ordning på en folkmassa under en nödsituation ombord. De borde också kunna hitta nödvändig säkerhets- och nödutrustning ombord på fartyget, kommunicera på ett effektivt sätt med passagerarna under en nödsituation, visa hur man använder personlig livräddningsutrustning samt handla i enlighet med fartygets säkerhets- och nödprocedurer.

Crisis Management & Human Behaviour e-learning
-
Online Course
engelska på engelska
240,00 € (+ moms 24%)