BTT

Verkar det som om bryggprocedurerna på era fartyg varierar fastän ni kör med samma system på rederiets alla fartyg? Kanske det är dags att börja genomföra bryggprocedurer på så sätt som ni faktiskt vill att de genomförs?

Målsättningen av BTT-skolning (Bridge Team Training) är att fylla de behov som kunden har med hänsyn till BTT och förbättra teamarbete av dem som håller vakt så att bryggprocedurer tillämpas på ett effektivt sätt under sjövakthållning.

Intresserad?

Ta kontakt!