Assessor Course for Instructors

Målsättningen med Assessor Course for Instructors-kursen är att erbjuda grundläggande kunskaper i klassrumsmiljö i utvärdering, examination och certifiering av sjöfarare. Kursen omfattar internationella skolningsbestämmelser, utvärdering, examination och certifiering av sjökaptener, styrmän och besättning. Hur de internationella bestämmelserna realiseras i enlighet med nationell lagstiftning behandlas också på kursen. Kursdeltagarna lär sig välja bland olika utvärderingsmetoder, arrangera utvärdering samt utfärda och ha uppsikt över certifikat.

Intresserad?

Ta kontakt!