AIS

AIS-kursen (Automatic Identification Systems) är avsedd för sjökaptener och befäl som ansvarar för vakthållning på fartyg med AIS-utrustning.

Deltagaren som avlägger kursen godkänt:

  • förstår AIS-systemets målsättningar och funktion samt systemets fördelar och begränsningar
  • förstår den beslutsprocess som bör tillämpas då man använder dylika system
  • visar att han/hon behärskar inmatningen och kontrollen av AIS-information
  • visar att han/hon behärskar användningen av AIS som ett kompletterande navigationsverktyg då man vill skapa medvetenhet om situationen och undvika kollisioner
  • visar att han/hon kan sända meddelanden med hänsyn till säkerhet samt besvara dem
  • visar att han/hon kan använda AIS-transponder på ett tillbörligt sätt
  • sätter sig raskt in i användningen av fartygets AIS-enhet innan han/hon använder den till sjöss

Intresserad?

Ta kontakt!