Advanced shiphandling

Aboa Mare Advanced shiphandling-kursen erbjuder deltagarna ingående teoretiska kunskaper i fartygshantering. Deltagarna kan manövrera fartyg i svåra förhållanden med eller utan bogserhjälp. De får även skolning i svåra förhållanden då manövreringssystem inte fungerar och bogserbåtar inte är tillgängliga.

Advanced shiphandling-kursen är avsedd för kaptener, överstyrmän och nautiskt befäl med erfarenhet samt för andra personer med ansvarsfulla uppgifter inom navigation, t.ex. lotsar.

Intresserad?

Ta kontakt!