Training Needs Analysis

Training Needs Analysis (TNA) on päällystösi koulutustarpeiden kartoitus. Se tarkastelee niitä tietoja ja taitoja, joita päällystösi tarvitsee, ja miten näitä tietoja ja taitoja kehitetään ja kartutetaan tehokkaasti.

Päällystösi koulutustarpeita voidaan kartoittaa mm. seuraavin menetelmin:
  • Olemassa olevien sääntöjen ja määräysten sekä turvallisuusjohtamisjärjestelmän analysointi ja taitotarpeiden kartoittamisen suunnittelu
  • Kyselylomakkeet – paperilla tai sähköisesti
  • Henkilökohtaiset haastattelut
  • Päällystön itsearviointi
  • Esimiehen tekemä arviointi
Koulutustarpeen kartoituksen tuloksena saat päällystöllesi koulutussuunnitelman, joka pohjautuu tutkimukseen ja on liitetty organisaation pyrkimyksiin ja henkilökohtaisiin tavoitteisiin.

Training Needs Analysis

Kiinnostunut?

Ota yhteyttä tästä