Training Course for Simulator Instructors

Training Course for Simulator Instructors eli simulaattoriohjaajien koulutus -kurssi on suunniteltu auttamaan STCW:n vaatimia kompetenssistandardeja vastaavan koulutuksen järjestämisessä. Kurssi on myös avuksi syventävien  ja simulointilaitteita hyödyntävien koulutusten järjestämisessä.

Kurssin painopiste on tehokkaan simulaattorikoulutuksen suunnittelussa, järjestämisessä ja läpiviemisessä mukaan lukien ohjeistaminen, valvonta ja tulosten raportointi. Oleellista on myös se, että kurssille osallistujat hyödyntävät tietojaan ja taitojaan työpaikoillaan.

Kiinnostunut?

Ota yhteyttä tästä