Training Course for Instructors

Training Course for Instructors on ohjaajakoulutuskurssi, jonka tavoitteena on edesauttaa STCW-sopimuksen edellyttämiä kompetenssistandardeja vastaavan koulutuksen järjestämisessä ja antaa vahva pohja muiden koulutuksien järjestämiselle. Ohjaajakoulutus tarjoaa hyödyllisen perehdytyksen opettamiseen vähäisen opettajakokemuksen omaaville henkilöille. Osallistujilla tulisi kuitenkin olla tarpeelliset tekniset tiedot ja päteviä opettamassaan asiassa.

Training Course for Instructors -kurssin sisältöön kuuluu mm. tehokkaan opetuksen ja ohjauksen suunnittelu ja valmistelu. Osallistujat oppivat valitsemaan sopivat opetusmenetelmät ja oppimateriaalit sekä arvioimaan opetus- ja oppimisprosesseja.

Kiinnostunut?

Ota yhteyttä tästä