SSO

SSO-kurssi (Ship Security Officer) on tarkoitettu henkilöille, jotka haluavat tietää enemmän nykyisestä meriturvallisuuden alastaan tai siirtyä meriturvallisuuden tehtäviin aluksen turvapäälliköksi (SSO). Kurssi vastaan ISPS-koodissa esitettyjä vaatimuksia (A/2.1.6 ja A/12). Kurssilla käsiteltävät aiheet kattavat aluksen turvallisuuteen liittyvät tehtävät ja velvollisuudet, aluksen turvallisuussuunnitelman toteuttaminen ja ylläpitäminen sekä yhteistyö yhtiön turvapäällikön (Company Security Officer, CSO) ja satamarakenteen turvapäälliköiden (Port Facility Security Officers, PFSOs) kanssa.

Suoritettuaan kurssin, harjoitukset ja kokeen hyväksytysti osallistujien tulisi pystyä ottamaan vastuulleen aluksen turvapäällikön tehtävät ja velvoitteet kuten ne on määritelty ISPS-koodissa, A/12.2.

Kiinnostunut?

Ota yhteyttä tästä