Pätevyyskirjojen uusiminen

Pätevyyskirjojen uusiminen

Jos pätevyyskirjasi ei ole enää voimassa, Aboa Mare järjestää seuraavat opintokokonaisuudet, jotka edesauttavat kansipäällystön pätevyyskirjojen uusimista:

  1. Aboa Maren erittelemä erityiskoulutus
  2. Lääkintähuollon koulutus vahtiperämieheille ja konepäällystölle / Lääkintähuollon koulutus laivapäällystölle sisältäen laiva-apteekin (STCW A-VI/4-1 ja STCW A-VI/4-2)

Edellisten lisäksi sinun tulee suorittaa Advanced fire fighting -kurssi (STCW A-VI/3), jonka järjestää esim. Meriturva.
Jos pätevyyskirjasi on yhä voimassa, sinun tulee suorittaa lääkintähuollon koulutus ja palonsammutuskoulutus.

Kelpoisuustodistus

Euroopan talousalueen valtion (ETA) toimivaltaisen viranomaisen ETA-kansalaisille antama STCW-yleissopimuksen mukainen pätevyyskirja on tunnustettava. Liikenne ja viestintävirasto Traficom antaa pätevyyskirjan tunnustamisesta kelpoisuustodistuksen hakijalle kirjallisesta hakemuksesta. Aboa Mare tarjoaa hakijoille mahdollisuuden osoittaa tuntevansa merenkulkua koskevan suomalaisen lainsäädännön päällikkötasolla (päällikkö, yliperämies, konepäällikkö ja I konemestari).

Kiinnostunut?

Ota yhteyttä tästä