MRM

“Inhimillinen tekijä” on tavalla tai toisella mukana melkein kaikissa merionnettomuuksissa. Ryhmätyön puute, puutteellinen viestintä, väärät asenteet ja vaarallinen yhtiökulttuuri yhdessä stressin ja väsymyksen kanssa tekevät merenkulusta vähemmän turvallista. MRM-kurssi (Maritime Resource Management) keskittyy inhimilliseen tekijään liittyviin ongelmiin. MRM-kurssin tavoitteena on varmistaa, että varmat resurssijohtamistavat ovat jokapäiväisten toimintojen perustana. Kurssilla käsiteltyihin periaatteisiin kuuluvat mm. seuraavat:

  • johdonmukaisen hyvän johtamistyylin ja ryhmätyön merkityksen tunnistaminen
  • halu muuttaa käytöstä myönteiseen suuntaan
  • yhteisen, johtamiseen liittyvän termistön merkityksen ymmärtäminen
  • MRM-kurssi on tarkoitettu päällystölle, konemestareille, luotseille ja maissa työskenteleville henkilöille. MRM-koulutuksen tavoite on kehittää merenkulkijoiden tietoja, taitoja ja ammatillisia standardeja sekä lisätä työtyytyväisyyttä.

Kiinnostunut?

Ota yhteyttä tästä