Lääkintähuollon koulutus vahtiperämiehille ja konepäällystölle (STCW A-VI/4-1)

Lääkintähuollon koulutus vahtiperämiehille ja konepäällystölle -kurssin tarkoituksena on antaa osallistujille ensiavun perustiedot ja valmius antaa ensiapua erilaisten aluksella mahdollisesti tapahtuvien sairastapauksien tai onnettomuuksien yhteydessä. Lisäksi osallistujat tutustuvat laiva-apteekin sisältöön, lääkkeiden käyttöön, lääkärin konsultoimiseen ja MFAG-julkaisuun ((Medical First Aid Guide for Use in Accidents Involving Dangerous Goods) niin, että he osaavat valikoiduin osin käyttää aluksilla olevia sairaanhoitovälineitä ja lääkkeitä. Myös oman terveyden edistämiseen ja onnettomuuksien ehkäisemiseen kiinnitetään huomiota.

Lääkintähuollon koulutus vahtiperämiehille ja konepäällystölle -kurssi sisältää sekä teoriaa että käytännön harjoituksia. Tavallisimmissa sairas- ja onnettomuustapauksissa annettavan ensiavun lisäksi kurssisisältöön kuuluu sairastuneen tai loukkaantuneen tutkiminen ja tilanteen kuvaileminen. Lisäksi kurssilla käsitellään seuraavat aihealueet: avuntarve, hygienia, aseptiikka ja tartunnan ehkäiseminen, peruselvytys ja defibrilaattorin käyttö, ensiapu spinaalivamman yhteydessä, lämmön ja kylmyyden aiheuttavat vammat sekä murtumat ja myrkytykset.
Medical First Aid STCW 4-1
-
Turku
suomi suomeksi
550,00 € (+ ALV 24%)
Medical First Aid STCW 4-1
-
Turku
suomi suomeksi
600,00 € (+ ALV 24%)
Medical First Aid STCW 4-1
-
Turku
suomi suomeksi
600,00 € (+ ALV 24%)