Lääkintähuollon koulutus laivapäällystölle sisältäen laiva-apteekin (STCW A-VI/4-2)

Lääkintähuollon koulutus laivapäällystölle -kurssin tavoitteena on tarjota osallistujille ensiavun perustiedot ja valmius antaa ensiapua erilaisten aluksella mahdollisesti tapahtuvien sairastapauksien tai onnettomuuksien yhteydessä. Lisäksi osallistujat tutustuvat laiva-apteekin sisältöön, lääkkeiden käyttöön, lääkärin konsultoimiseen ja MFAG-julkaisuun (Medical First Aid Guide for Use in Accidents Involving Dangerous Goods) niin, että he osaavat käyttää laivalla olevia sairaanhoitovälineitä ja lääkkeitä lääkärin ohjeiden mukaisesti. Kurssilaiset osaavat aluksella ylläpitää laiva-apteekkia sekä dokumentoida ja kirjoittaa sairaskertomuksen vallitsevien määräysten mukaisesti. Myös oman terveyden edistämiseen ja onnettomuuksien ehkäisemiseen kiinnitetään huomiota.

Lääkintähuollon koulutus laivapäällystölle -kurssin tavoitteena on edelleen, että osallistuja tuntee sairauden tai vamman aiheuttamat tavallisimmat akuutit oireet, osaa tutkia sairastuneen tai loukkaantunen henkilön aluksella sekä osaa kuvailla tilanteen ja kysyä lääkäriltä neuvoja. Kurssille osallistuja osaa toteuttaa saamansa neuvot koskien sairaanhoitoa laivalla, hän osaa käyttää lääkkeitä ja sairaanhoitovälineitä, toimia aseptisesti sekä tehdä tarpeelliset hoitotoimenpiteet laivalla.
Medical Care STCW 4-2 (Refresher)
Ei vapaita paikkoja
-
Turku
ruotsi ruotsiksi
600,00 € (+ ALV 24%)
Medical Care STCW 4-2 (Refresher)
Ei vapaita paikkoja
-
Turku
suomi suomeksi
600,00 € (+ ALV 24%)
Medical Care STCW 4-2 (Refresher)
-
Turku
suomi suomeksi
600,00 € (+ ALV 24%)
Medical Care STCW 4-2 (Refresher)
Ei vapaita paikkoja
-
Turku
suomi suomeksi
660,00 € (+ ALV 24%)
Medical Care STCW 4-2 (Refresher)
-
Turku
suomi suomeksi
660,00 € (+ ALV 24%)
Medical Care STCW 4-2 (Refresher)
-
Turku
ruotsi ruotsiksi
660,00 € (+ ALV 24%)
Medical Care STCW 4-2 (Refresher)
-
Turku
englanti englanniksi
660,00 € (+ ALV 24%)
Medical Care STCW 4-2 (Refresher)
-
Turku
suomi suomeksi
660,00 € (+ ALV 24%)
Medical Care STCW 4-2 (Refresher)
-
Turku
suomi suomeksi
660,00 € (+ ALV 24%)
Medical Care STCW 4-2 (Refresher)
-
Turku
englanti englanniksi
660,00 € (+ ALV 24%)
Medical Care STCW 4-2 (Refresher)
-
Turku
ruotsi ruotsiksi
660,00 € (+ ALV 24%)
Medical Care STCW 4-2 (Refresher)
-
Turku
suomi suomeksi
660,00 € (+ ALV 24%)