IBS

IBS-kurssi (Operational use of Integrated Bridge Systems) tarjoaa yleistä koulutusta IBS:n ja INS:n käytössä. IBS-kurssi on tarkoitettu vahtipäälliköille sellaisilla aluksilla, jotka on varustettu kyseisillä laitteistoilla. Kurssi ensisijainen tarkoitus on parantaa turvallisuutta ja suojella ympäristöä.

Kurssin suoritettuaan osallistuja

  • ymmärtää IBS- tai INS-tyyppisten järjestelmien toiminnan ja niiden edut ja rajoitukset
  • ymmärtää komentosillalla vallitsevien menettelytapojen tarpeen käytettäessä tällaisia järjestelmä normaaleissa, epänormaaleissa ja hätätilanteissa
  • ymmärtää päätöksentekoprosessin, jota tulee soveltaa käytettäessä näitä järjestelmiä, ja mahdolliset viat, jotka voivat johtua inhimillisistä virheistä
  • osoittaa hallitsevansa IBS:n tai INS:n valvonnan ja käytön komentosiltasimulaattorissa normaaleissa, epänormaaleissa ja hätätilanteissa
  • omaksuu oikeisiin IBS- ja INS-laitteistoihin tutustuttavan perehdyttämiskoulutuksen

Kiinnostunut?

Ota yhteyttä tästä