GOC

Yleinen radioasemanhoitajan todistus GOC (General Operator’s Certificate) on korkein radiopätevyys ja se on tarkoitettu SOLAS-yleissopimuksen piiriin kuuluvan kansainvälisen liikenteen ammattimerenkulun aluksen radioaseman hoitajille kaikilla maailman GMDSS-merialueilla.

Kurssin tavoitteena on antaa osallistujille teoreettiset tiedot ja käytännön valmiudet hoitaa meriradioliikenne alusradioasemalla, jonka radiolaitteisto on GMDSS-järjestelmän mukainen.

Kurssiin kuuluu mm.:
  • SAR-luentoja
  • hätä, turvallisuus- ja rutiiniliikenteen harjoituksia
  • runsaasti radioliikenneharjoituksia GMDSS-alusradioasemilla ja -simulaattoreilla
  • alusradioaseman hoitoa ja huoltoa koskevia luentoja ja harjoituksia

Kiinnostunut?

Ota yhteyttä tästä