ECDIS

Yleiset ECDIS-kurssit

Aboa Mare tarjoaa ECDIS-koulutusta (Electronic Chart Display Information System) useilla ECDIS-järjestelmillä. Jokaisella ECDIS-järjestelmällä on oma ECDIS-luokkahuoneensa samoin kuin laitteistot simulaattorisilloilla. Yleiset ECDIS-kurssit on tarkoitettu sekä henkilöille, jotka pätevöityvät vahtipäälliköiksi, että kokeneelle meripäällystölle sekä muille, joilla on vastuullisia navigointitehtäviä, esimerkiksi luotseille.

Yleisen ECDIS-kurssin suorittanut kurssilainen osaa käyttää ECDIS:tä pitäessään vahtia. Hän osaa käyttää ECDIS-laitteita, käyttää laitteiden navigointitoimintoja, valita ja arvioida merkitykselliset tiedot ja ryhtyä asianmukaisiin toimenpiteisiin.

Tyyppikohtaiset ECDIS-kurssit

Aboa Mare tarjoaa tyyppikohtaisia ECDIS-kursseja seuraavien järjestelmien osalta: Consilium, Furuno, SAM electronincs, Sperry ja Transas ECDIS. Vaatimuksena on, että osallistujille on annettu kyseiseen ECDIS-järjestelmään perehdyttävää koulutusta aluksella. Niille, joilla on useita erilaisia ECDIS-järjestelmiä laivoillaan, Aboa Mare keskitetyn palvelun tarjoaja tarvittavassa perehdyttämisessä.

ECDIS

Kiinnostunut?

Ota yhteyttä tästä