CCM

CCM-kurssi (Crowd and Crisis Management and Human Behaviour) on tarkoitettu merikapteeneille, päällystölle ja muulle henkilökunnalle, jotka on hälytysluettelon mukaan määrätty auttamaan matkustajia hätätilanteissa, sekä yliperämiehille, konepäälliköille, ensimmäisille konemestareille ja muille henkilöille, jotka ovat hätätilanteessa vastuussa matkustajien turvallisuudesta roro-matkustaja-aluksilla ja muilla matkustaja-aluksilla.

Suoritettuaan CCM-kurssin, harjoitukset ja kokeen hyväksytysti osallistujilla tulisi olla riittävät käytännön taidot ja teoreettiset tiedot, niin että he pystyvät kontrolloimaan väkijoukkoa hätätilanteessa aluksella, paikallistamaan oleelliset turvallisuus- ja hätävälineet, kommunikoimaan tehokkaasti matkustajien kanssa hätätilanteen aikana, opastamaan henkilökohtaisten hengenpelastusvälineiden käytössä ja noudattamaan aluksen turvallisuus- ja hätätilannekäytäntöjä.

Kiinnostunut?

Ota yhteyttä tästä