AIS

AIS-kurssi (Automatic Identification Systems) on suunniteltu vahdinpidosta vastaaville kapteeneille ja päällystölle sellaisille aluksilla, joissa on AIS-laitteisto.

Kurssin hyväksytysti suorittanut osallistuja:

  • ymmärtää AIS-järjestelmän tavoitteet ja toiminnan sekä järjestelmän edut ja rajoitukset
  • ymmärtää päätöksentekoprosessin, jota tulee soveltaa tällaisia järjestelmiä käytettäessä
  • osoittaa hallitsevansa aluksen AIS-tietojen syötön ja tarkistamisen
  • osoittaa hallitsevansa AIS:in käytön täydentävänä navigointityökaluna tilannetietoisuuden luomisessa ja yhteentörmäysten välttämisessä
  • osoittaa hallitsevansa turvallisuuteen liittyvien viestien lähettämisen ja niihin vastaamisen
  • osoittaa hallitsevansa AIS-transponderin asianmukaisen käytön
  • perehtyy nopeasti aluksen AIS-yksikköön ennen kuin käyttää sitä merellä

Kiinnostunut?

Ota yhteyttä tästä