Advanced shiphandling

Aboa Maren Advanced shiphandling -kurssin suorittaneet ovat perusteellisesti perehtyneitä aluksenkäsittelyä koskevaan teoriaan. Kurssilaiset osaavat ohjata aluksia vaikeissa olosuhteissa hinaajien avustuksella tai ilman hinaajia. Osallistujat harjoittelevat myös vaikeita olosuhteita, joissa esimerkiksi ohjausjärjestelmät pettävät eikä hinaajia ole avustamassa.

Advanced shiphandling -kurssi on tarkoitettu kapteeneille, yliperämiehille ja kokeneille perämiehille ja muille henkilöille, joilla on vastuullisia navigointiin liittyviä tehtäviä, esim. luotsit.

Advanced shiphandling -kurssi kokonaisuudessaan käsittää kolme vaihetta. Ensimmäinen vaihe koostuu aluksenkäsittelyn peruskoulutuksesta. Toisessa vaiheessa harjoitellaan vaikeita tilanteita simulaattoriympäristössä, esimerkiksi tilannetta, jossa järjestelmät eivät toimi ja hinausapua saadaan. Kolmanteen vaiheeseen kuuluu saattohinauksen harjoittelua simulaattorissa.

Kiinnostunut?

Ota yhteyttä tästä